Categories

Most Popular Articles

 Import Database MySQL dung lượng lớn lên Hosting

Thông thường, khi sử dụng panel Hosting trên VPS, để tiến hành import các file database có dung...

 Reset password root CentOS 6

Khi bạn quên mật khẩu root hoặc bạn cần reset lại mật khẩu root của CentOS vì một lý do nào đó,...

 Truy cập tài khoản Root trong Ubuntu server

Khi cài đặt Ubuntu server, hệ thống yêu cầu khởi tạo tài khoản truy cập và mặc định tài khoản này...

 Chỉnh ngày giờ trong CentOS

sh vào server,sau đó dùng root acc. Gõ lệnh# date -s "2009-07-12 4:12:30"Trong đó : cú pháp theo...

 Thay đổi mật khẩu root của VPS sử dụng OpenVZ không có control panel

Để thay đổi mật khẩu root của VPS sử dụng ảo hóa OpenVZ không có Control Panel, bạn thực hiện...

Powered by WHMCompleteSolution