Categories

Most Popular Articles

 Truy cập tài khoản Root trong Ubuntu server

Khi cài đặt Ubuntu server, hệ thống yêu cầu khởi tạo tài khoản truy cập và mặc định tài khoản này...

 Import Database MySQL dung lượng lớn lên Hosting

Thông thường, khi sử dụng panel Hosting trên VPS, để tiến hành import các file database có dung...

 Reset password root CentOS 6

Khi bạn quên mật khẩu root hoặc bạn cần reset lại mật khẩu root của CentOS vì một lý do nào đó,...

 Thay đổi mật khẩu root của VPS sử dụng OpenVZ không có control panel

Để thay đổi mật khẩu root của VPS sử dụng ảo hóa OpenVZ không có Control Panel, bạn thực hiện...

 Xử lý tình trạng VPS bị locked trong OpenVZ

Khi sử dụng hoặc quản trị hệ thống master server OpenVZ, khi bị sự cố điện hoặc 1 sự cố bất...

Powered by WHMCompleteSolution