VPS LINUX

VM1

02 GB Memory Ram
25GB SSD hoặc 40GB HDD
01 vCPU (maximum 1000Mhz)
01 IPv4 Address
Unlimited Data transfer
01 IPv4 Addrees
VMWare Virtualization
01 Snapshot/tháng
Free DirectAdmin khi thanh toán 1 năm
Reboot/Shutdown VPS qua Web

VM2

04 GB Memory Ram
40GB SSD hoặc 80GB HDD
01 vCPU (maximum 1500Mhz)
01 IPv4 Address
Unlimited Data transfer
01 IPv4 Addrees
VMWare Virtualization
01 Snapshot/tháng
Free DirectAdmin khi thanh toán 6 tháng
Reboot/Shutdown VPS qua Web

VM3

08 GB Memory Ram
60GB SSD hoặc 100GB HDD
02 vCPU (maximum 2000Mhz)
01 IPv4 Address
Unlimited Data transfer
VMWare Virtualization
01 Snapshot/tháng
Free DirectAdmin khi thanh toán 3 tháng
Reboot/Shutdown VPS qua Web

VM4

16 GB Memory Ram
100GB SSD hoặc 200GB HDD
04 vCPU (maximum 4000Mhz)
01 IPv4 Address
Unlimited Data transfer
VMWare Virtualization
01 Snapshot/tháng
Free DirectAdmin khi thanh toán 3 tháng
Reboot/Shutdown VPS qua Web

Powered by WHMCompleteSolution