EUDCATION CLOUD CAMERA

ECC1

Độ phân giải 720 x 480
Khung hình 10 FPS
Tối đa 100 kết nối cùng lúc
HTML 5 hỗ trợ mọi thiết bị
Hỗ trợ Moble/PC
Truy cập nhiều Camera cùng lúc

ECC2

Độ phân giải 1280 x 720
Khung hình 15 FPS
Tối đa 200 kết nối cùng lúc
HTML 5 hỗ trợ mọi thiết bị
Hỗ trợ Moble/PC
Truy cập nhiều Camera cùng lúc

ECC3

Độ phân giải 1920 x 1080
Khung hình 25 FPS
Tối đa 500 kết nối cùng lúc
HTML 5 hỗ trợ mọi thiết bị
Hỗ trợ Moble/PC
Truy cập nhiều Camera cùng lúc

ECC Lifetime

Độ phân giải không giới hạn
Khung hình không giới hạn
Kết nối cùng lúc không giới hạn
HTML 5 hỗ trợ mọi thiết bị
Hỗ trợ Moble/PC
TRẢ PHÍ 1 LẦN DUY NHẤT!

Powered by WHMCompleteSolution