CAMERA MẦM NON

TRẢ PHÍ 1 LẦN

Tối đa 10.000 kết nối cùng lúc
Độ phân giải theo yêu cầu
Khung hình (FPS) 10-25
Phân quyền USER
Hỗ trợ mọi trình duyệt Web
HTML 5 hỗ trợ mọi loại thiết bị
Responsive PC/Tablet/Mobile
Hướng dẫn hỗ trợ Phụ huynh
Không giới hạn Camera
TRẢ PHÍ 1 LẦN DUY NHẤT
Tặng Website Mầm non

ECC1

Tối đa 1000 kết nối cùng lúc
Độ phân giải 720 x 480
Khung hình (FPS) 25
Phân quyền USER
Hỗ trợ mọi trình duyệt Web
HTML 5 hỗ trợ mọi loại thiết bị
Responsive PC/Tablet/Mobile
Trực tiếp hỗ trợ phụ huynh
Tối đa 10 Camera
Trả phí hàng năm
Tặng Website Mầm non

ECC2

Tối đa 2000 kết nối cùng lúc
Độ phân giải 1280 x 720
Khung hình (FPS) 25
Phân quyền USER
Hỗ trợ mọi trình duyệt Web
HTML 5 hỗ trợ mọi loại thiết bị
Responsive PC/Tablet/Mobile
Trực tiếp hỗ trợ phụ huynh
Tối đa 20 Camera
Trả phí hàng năm
Tặng Website Mầm non

ECC SINGLE

Tối đa 2000 kết nối cùng lúc
Độ phân giải 1280 x 720
Khung hình (FPS) 25
Phân quyền USER
Hỗ trợ mọi trình duyệt Web
HTML 5 hỗ trợ mọi loại thiết bị
Responsive PC/Tablet/Mobile
Trực tiếp hỗ trợ phụ huynh
Không giới hạn Camera
Trả phí hàng tháng
Đơn giá 01 Camera/tháng

Powered by WHMCompleteSolution