EMAIL THEO TÊN MIỀN RIÊNG

FREE5

05 tài khoản email
5 GB dung lượng
Toàn quyền quản lý Email
Hỗ trợ Mobile App/Web
Lọc spam mail
Antivirus mail
Email theo tên miền riêng
Có thể nâng cấp dung lượng
* 990.000/lần cài đặt
* Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365


* Sử dụng vĩnh viễn
* Cài đặt 1 lần duy nhất
* Miễn phí gói 05 mails

FREE10

10 tài khoản email
10 GB dung lượng
Hỗ trợ Outlook/POP/IMAP
Hỗ trợ Mobile App/Web
Lọc spam mail
Antivirus mail
Email theo tên miền riêng
Có thể nâng cấp dung lượng
* 4.000.000/lần duy nhất
* Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365


* Sử dụng vĩnh viễn
* Trả phí 1 lần duy nhất
* Chỉ 4.000.000/gói 10 mails

Y-10

50 tài khoản email
10 GB dung lượng
POP3/IMAP/Webmail/Outlook
Disk drive 10GB
Hỗ trợ Mobile App/Web
Email theo tên miền riêng
Có thể nâng cấp dung lượng
Có thể nâng cấp số lượng tài khoản
* Duy trì phí hàng năm
* Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365


* 6.000.000 x 12 tháng
* 5.000.000 x 36 tháng
* 4.000.000 x 60 tháng

Y-100

100 tài khoản email
10 GB dung lượng
POP3/IMAP/Webmail/Outlook
Disk drive 10GB
Hỗ trợ Mobile App/Web
Email theo tên miền riêng
Có thể nâng cấp dung lượng
Có thể nâng cấp số lượng tài khoản
* Duy trì phí hàng năm
* Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365


* 10.000.000 x 12 tháng
* 9.000.000 x 36 tháng
* 7.000.000 x 60 tháng

Y1-PRO

50 tài khoản email
100 GB dung lượng
POP3/IMAP/Webmail/Outlook
Disk drive 100GB
Hỗ trợ Mobile App/Web
Email theo tên miền riêng
Có thể nâng cấp dung lượng
Có thể nâng cấp số lượng tài khoản
* Duy trì phí hàng năm
* Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365


* 35.000.000 x 12 tháng
* 32.000.000 x 36 tháng
* 28.000.000 x 60 tháng

Y-15 LIFE TIME

15 tài khoản email
10 GB dung lượng
POP3/IMAP/Webmail/Outlook
Disk drive 10GB
Hỗ trợ Mobile App/Web
Email theo tên miền riêng
Có thể nâng cấp dung lượng
Có thể nâng cấp số lượng tài khoản
* TRả phí 1 lần duy nhất
* Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365


* Trả phí 1 lần duy nhất
* Sử dụng vĩnh viễn
* 6.000.000/lần duy nhất

Y-200 LIFE TIME

200 tài khoản email
10 GB dung lượng
POP3/IMAP/Webmail/Outlook
Disk drive 10GB
Hỗ trợ Mobile App/Web
Email theo tên miền riêng
Có thể nâng cấp dung lượng
Có thể nâng cấp số lượng tài khoản
* TRả phí 1 lần duy nhất
* Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365


* Trả phí 1 lần duy nhất
* Sử dụng vĩnh viễn
* 25.000.000/lần duy nhất

Y-500 LIFE TIME

500 tài khoản email
10 GB dung lượng
POP3/IMAP/Webmail/Outlook
Disk drive 10GB
Hỗ trợ Mobile App/Web
Email theo tên miền riêng
Có thể nâng cấp dung lượng
Có thể nâng cấp số lượng tài khoản
* TRả phí 1 lần duy nhất
* Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365


* Trả phí 1 lần duy nhất
* Sử dụng vĩnh viễn
* 40.000.000/lần duy nhất

Powered by WHMCompleteSolution